Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

9435 36f0 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaosiaka osiaka
felldowntherabbithole
8011 6290 390
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin

August 26 2017

felldowntherabbithole
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Reposted frompsychodelik psychodelik viaimchuckbasss imchuckbasss
felldowntherabbithole
0965 0d9b 390
Reposted fromnyaako nyaako viahumane humane
felldowntherabbithole
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoelle noelle
felldowntherabbithole
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.
felldowntherabbithole
Reposted fromkattrina kattrina viaimchuckbasss imchuckbasss
felldowntherabbithole
- To wódka? - słabym głosem zapytała Małgorzata.
- Na litość boską Królowo - zachrypiał - czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
— "Mistrz i Małgorzata" Michaił Bułhakow
Reposted fromcoupdetat coupdetat viaimchuckbasss imchuckbasss
felldowntherabbithole
3237 649c 390
Reposted fromcreure creure viaimchuckbasss imchuckbasss
felldowntherabbithole
0382 e19d 390
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
felldowntherabbithole
Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę, to jest bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni, gdy ty patrzysz na mnie tak poważnie, jakbyś w moich oczach widział gotycki kościół. A ja nie jestem żadną świątynią, tylko lasem i łąką — drżeniem liści, które garną się do twoich rąk. Tam z tyłu szumi potok, to jest czas, który ucieka, a ty pozwalasz mu przepływać przez palce i nie chcesz schwytać czasu. I kiedy cię żegnam, moje umalowane wargi pozostają nie tknięte, a ja i tak noszę szminkę w kieszeni, odkąd wiem, że masz bardzo piękne usta. 
— Poświatowska

August 03 2017

felldowntherabbithole
1149 63f7 390
Reposted fromverronique verronique viaEtien Etien
felldowntherabbithole
4579 e5d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahumane humane
felldowntherabbithole
3792 ff4a 390
Reposted fromfatique fatique viahumane humane
felldowntherabbithole
4680 a1ab 390
Reposted fromfeels feels viahumane humane
felldowntherabbithole
8236 cae6 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahumane humane
felldowntherabbithole
felldowntherabbithole
It’s not like I make the choice
To let my mind stay so fucking messy
— Linkin Park (ft. Kiiara) "Heavy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaEtien Etien
felldowntherabbithole

August 01 2017

felldowntherabbithole
5307 88c8 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl