Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

felldowntherabbithole
3792 ff4a 390
Reposted fromfatique fatique viahumane humane
felldowntherabbithole
4680 a1ab 390
Reposted fromfeels feels viahumane humane
felldowntherabbithole
8236 cae6 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahumane humane
felldowntherabbithole
felldowntherabbithole
It’s not like I make the choice
To let my mind stay so fucking messy
— Linkin Park (ft. Kiiara) "Heavy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaEtien Etien
felldowntherabbithole

August 01 2017

felldowntherabbithole
5307 88c8 390
felldowntherabbithole
6170 48a5 390
Reposted fromcarol91 carol91 viawhiskywithsprite whiskywithsprite
9214 b389 390
felldowntherabbithole
3406 2cc0 390
Reposted fromimyours imyours viawhiskywithsprite whiskywithsprite
felldowntherabbithole
2909 da91 390
Reposted fromgreggles greggles viahumane humane
felldowntherabbithole
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahumane humane
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viahumane humane
felldowntherabbithole
felldowntherabbithole
7549 2482 390
felldowntherabbithole
Była tak zwaną 'trudną osobą'. Jak dodatkowe zadanie na szóstkę. Jak jolka w sobotniej gazecie. Przyjaciele twierdzą, że mówiła prawdę w oczy. Czasem mówiła, czasem nie. Ale jedno jest pewne: kiedy już chciała coś powiedzieć, nikt nie potrafił jej uciszyć. 
— M. Wicha, "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"
Reposted fromciarka ciarka viahumane humane
felldowntherabbithole
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahumane humane
felldowntherabbithole
Dzisiejsza niedziela upłynęła mi okropnie pusto i głupio, czyli po prostu bez Ciebie. Muszę się na nowo do wszystkiego przyzwyczajać.
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahumane humane

July 26 2017

5508 5101 390
Reposted fromidiod idiod viawhiskywithsprite whiskywithsprite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl