Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

felldowntherabbithole
3817 2a0b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl via100suns 100suns
felldowntherabbithole
6375 2256 390
Reposted fromkotecke kotecke viathatwasntadream thatwasntadream
8883 af3f 390

April 26 2017

felldowntherabbithole
0238 34e2 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viahumane humane

April 21 2017

felldowntherabbithole
9850 0269 390
Reposted fromtoft toft viaflyleaf flyleaf
felldowntherabbithole
2088 d7f7 390
Reposted fromsarazation sarazation viaflyleaf flyleaf

April 06 2017

felldowntherabbithole
4282 ea1d 390
Reposted fromrol rol viadoubleespresso doubleespresso
felldowntherabbithole
9012 d045 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaEtien Etien
felldowntherabbithole
W rzeczywistości jest tak, że jednego dnia chcielibyśmy uśmiechać się do całego świata, chodzić w kolorowych ubraniach, przyciągać spojrzenia, a drugiego - po prostu zniknąć. Pokazać swoją pasję światu - ale podrzeć dokładnie karteczkę z pośpiesznie napisanym na kolanie tekstem piosenki czy wierszem, bojąc się reakcji innych. Pragniemy wyjść poza strefę komfortu, jednocześnie odczuwając niepokój przy każdej rozmowie z nieznajomymi. Chodzące sprzeczności.  Tęsknimy za zrozumieniem, wstydząc się mówić. Wypełniamy nasze relacje słowami lekkimi i słodkimi jak wata cukrowa, bojąc się pokazać to, co siedzi nam w głowach. A przecież każdy ma jakieś 'coś'. I to 'coś' dręczy, gnije gdzieś w głębi, domaga się, żeby o nim mówić, jednocześnie czyniąc z siebie największe tabu. 
Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viaEtien Etien
felldowntherabbithole
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaEtien Etien
felldowntherabbithole
3042 20e8 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaEtien Etien
felldowntherabbithole
2059 833f 390
Reposted fromrol rol viaEtien Etien

April 01 2017

felldowntherabbithole
5848 97e6 390
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso
felldowntherabbithole
I’m like the dead sea | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viajustinne justinne
Chodzę i wymyślam różne rzeczy, w tramwaju, przy jedzeniu, w łóżku, słuchając. I nie wiem, co jest fantazją, a co realnym odczuciem.
— Barbara Rosiek "Byłam schizofreniczką" (via polskie-zdania)
Reposted fromLittleJack LittleJack viajustinne justinne
felldowntherabbithole
felldowntherabbithole
felldowntherabbithole
Reposted fromfriends friends via100suns 100suns
felldowntherabbithole

Jesteśmy psychicznie przetrąceni i myślę, że długo potrwa, nim zaczniemy żyć normalnie.

— R. Kapuściński
Reposted fromjobi jobi viahumane humane
felldowntherabbithole
Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...
— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahumane humane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl