Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

felldowntherabbithole
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
felldowntherabbithole

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viathatwasntadream thatwasntadream

March 19 2017

felldowntherabbithole
Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaEtien Etien
felldowntherabbithole
0393 51f9 390
Reposted fromdelain delain viahumane humane
felldowntherabbithole
Reposted fromsilence89 silence89 viahumane humane
felldowntherabbithole
felldowntherabbithole
5440 209c 390
felldowntherabbithole
Sprawiłeś, że czułam się bardzo dobrze, a potem sprawiłeś, że czułam się bardzo źle. Więc zdecydowałam się przestać odczuwać. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viahumane humane
5904 b7e0 390
Reposted fromerial erial viairiis iriis
felldowntherabbithole
6493 f75a 390
Ron Hicks, "Stollen Kiss"
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viairmelin irmelin
felldowntherabbithole
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahumane humane
felldowntherabbithole
9282 761b 390
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
felldowntherabbithole
1111 2c8b 390
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
felldowntherabbithole
2494 7911 390
Reposted fromheroes heroes viairmelin irmelin
felldowntherabbithole
9001 a5e7 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
4627 a459 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viairmelin irmelin
felldowntherabbithole
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl