Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

0739 423c 390

Lovers and Lautrec by Joseph Lorusso

Reposted frommymajo mymajo viawrazliwa wrazliwa
4191 3483 390

Hłasko

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viawrazliwa wrazliwa
felldowntherabbithole
3864 5bea 390
felldowntherabbithole

May 12 2017

felldowntherabbithole
So I close my eyes to old ends and open my heart to new beginnings.
— Nick Frederickson
felldowntherabbithole
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia
felldowntherabbithole
9151 c1d8 390
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
felldowntherabbithole
3089 d33d 390
felldowntherabbithole
0460 684b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaampajewska ampajewska
felldowntherabbithole
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahumane humane
felldowntherabbithole
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahumane humane
felldowntherabbithole
8002 e3de 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viahumane humane
7720 7f9d 390

psycho-delic-cunt:

“Eye Candy” - Alexandra Levasseur

Reposted fromAmericanlover Americanlover viahumane humane
felldowntherabbithole
7556 b0db 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairiis iriis

May 02 2017

felldowntherabbithole

Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.

— Renata Przemyk
Reposted fromwynne wynne viathatwasntadream thatwasntadream
felldowntherabbithole
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viathatwasntadream thatwasntadream
felldowntherabbithole
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaahora ahora
4658 6655 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl